Dňa 12.1.2013 sa v sále kultúrneho domu v Jakubovej Voli konal Novoročný stolnotenisový turnaj.Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov ktorí si zmerali sily vo vzájomných súbojoch v štyroch päť člených skupinách. Z každej skupiny postúpili dvaja hráči do skupiny víťazov. Ostatní nepostupujúci hráči hrali v skupine porazených.

Skupina Víťazov:                             Skupina Porazených:

1.Miesto Ondrej Pigula                      1.Miesto Martin Kuchár

2.Miesto Jozef Pigula                         2.Miesto Patrik Pigula

3.Miesto Peter Lichvár                        3.Miesto Denis Pigula

4.Miesto Jozef Zvijak                         4.Miesto Marek Pigula

Odmenený bol aj nastarší hráč turnaja Jozef Mizerák.